Cisco Packet Tracer – Dynaaminen reititys (RIPv2)

Tämä on jatkoa harjoitukselle: Cisco Packet Tracer – Staattinen reititys


Vaihe 2
• Avaa vaiheessa 1 tallennettu kokonaisuus
• Poista staattinen reititys reitittimien väliltä
• Ota käyttöön RIP (versio 2) reititys reitittimien välillä
• Varmista että kaikkien reitittimien reititystauluissa näkyvät kaikki tarpeelliset reitit/verkot
• Testaa että yhteydet eri PC:ten välillä toimivat (ping menee läpi)
• Tallenna tämä Packet Tracer kokonaisuus (nimellä xxx-vaihe2)
Aloitin tämän harjoituksen kohdan suoraan vaiheesta, jossa staattista reititystä ei vielä ollut määritelty.

Dynaaminen reititys reitittimien välille:

Dynaaminen reititys on siinä mielessä parempi, että se skaalautuu helposti muuttuvissa verkkotopologioissa. Verkon koolla ei juurikaan ole väliä, ja jos reitti katkeaa, reititin etsii dynaamisesti itselleen uuden reitin.
Dynaamisia reititysprotokollia on useita. Tässä harjoituksessa käytetään RIPv2-protokollaa, mutta mainittakaan, että se ei ole enää tänä päivänä kovinkaan ajankohtainen.
Konfiguroidaan RIP versio 2 reitittimille.

Reititin R1:
R1(config)# router rip
R1(config-router)# version 2
R1(config-router)# network 150.10.0.0
R1(config-router)# network 150.100.0.0
R1(config-router)# no auto-summary

Samalla idealla muillekkin reitittimille.

Reititin R2:
R2(config)# router rip
R2(config-router)# version 2
R2(config-router)# network 150.20.0.0
R2(config-router)# network 150.100.0.0
R2(config-router)# no auto-summary
Reititin R3:
R3(config)# router rip
R3(config-router)# version 2
R3(config-router)# network 150.30.0.0
R3(config-router)# network 150.100.0.0
R3(config-router)# no auto-summary

Nyt kaikki nuo reitittimet mainostavat tuntemiaan verkkoja rinnakkais-reitittimilleen, ja reititys niiden välillä toimii.
Pingataan taas koneelta PC11 (VLAN 10) konetta PC18 (VLAN 50):
ripping
Nyt myös, jos katkaisisin R1:n ja R2:n välisen Serial-yhteyden, reititin R1 etsisi automaattisesti uuden reitin reitittimen R3 kautta. Pingin ICMP-sanoma menee perille:
simulation
Ja palaa samaa reittiä R3:n kautta:
simulation2
Reititys pelittää.


TÄTÄ DOKUMENTTIA SAA KOPIOIDA JA MUOKATA GNU GENERAL PUBLIC LICENSE (VERSIO 3 TAI UUDEMPI) MUKAISESTI. HTTP://WWW.GNU.ORG/LICENSES/GPL.HTML
MARKUS PYHÄRANTA

1 thought on “Cisco Packet Tracer – Dynaaminen reititys (RIPv2)”

  1. Pingback: Cisco Packet Tracer – Access control lists (ACL) – Markus Pyhäranta

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top