Cisco Packet Tracer – Staattinen reititys

Tämä on jatkoa harjoitukselle: Cisco Packet Tracer – VLANs, Router on a Stick ja verkkolaitteiden alustavat toimet


Vaihe 1
• Määrittele reitittimien välille kiinteä reititys
• Testaa että yhteys (ping) toimii PC:ten välillä
• Tallenna tämä Packet Tracer kokonaisuus (nimellä xxx-vaihe1)
• Testaa mitä tapahtuu jos poistat sarjayhteyden (poistat ko kaapelin) reitittimen R1 ja R2 väliltä? Saatko liikenteen kulkemaan reitittimien välillä toista (R3) kautta?

Staattinen reititys reitittimien välille:

Reititin R1:

Konfiguroidaan Directly Connected Static Route reitittimien R2 ja R3 verkkoihin, eli next-hop tunnistetaan R1:n ulosmenevän portin perusteella. Tuon voisi myös tehdä next-hop IP:n perusteella tai molempien.

R1(config)# ip route 150.30.1.0 255.255.255.0 Serial 0/1/0
R1(config)# ip route 150.20.40.0 255.255.255.0 Serial 0/1/1
R1(config)# ip route 150.20.50.0 255.255.255.0 Serial 0/1/1
Reititin R2:
R2(config)# ip route 150.30.1.0 255.255.255.0 Serial 0/1/1
R2(config)# ip route 150.10.10.0 255.255.255.0 Serial 0/1/0
R2(config)# ip route 150.10.20.0 255.255.255.0 Serial 0/1/0
R2(config)# ip route 150.10.30.0 255.255.255.0 Serial 0/1/0
Reititin R3:
R3(config)# ip route 150.20.50.0 255.255.255.0 Serial 0/1/0
R3(config)# ip route 150.20.40.0 255.255.255.0 Serial 0/1/0
R3(config)# ip route 150.10.10.0 255.255.255.0 Serial 0/1/1
R3(config)# ip route 150.10.20.0 255.255.255.0 Serial 0/1/1
R3(config)# ip route 150.10.30.0 255.255.255.0 Serial 0/1/1

Reitityksen pitäisi nyt toimia reitittimien välillä.
Testataan esimerkiksi pingata PC11:ltä (VLAN 10) PC18:aa (VLAN 50):
ping
Perille menee. Sama testi kannattaa suorittaa toki useammaltakin eri VLAN-verkkojen koneilta.

“Testaa mitä tapahtuu jos poistat sarjayhteyden (poistat ko kaapelin) reitittimen R1 ja R2 väliltä? Saatko liikenteen kulkemaan reitittimien välillä toista (R3) kautta?”

Jos poistan R1:n ja R2:n väliltä Serial-linkin ja kokeilen samaa pingiä uudelleen PC11:lta PC18:lle:
1
2
Ei tule onnistumaan, eikä alunperin ollut tarkoituskaan. Dynaaminen reititys etsisi itse automaattisesti uuden reitin, mutta staattinen ei siihen kykene, ellei manuaalisesti sille ole ehdotettu uutta reittiä.
Voisin luoda R1:lle esimerkiksi ns. Floating Static Routen, joka toimii varareittinä juuri siltä varalta, että oletusarvoinen reitti katkeaa. Tämä onnistuu siten, että Floating Static routelle annetaan suurempi AD-arvo (Administrative Distance), kun sille alkuperäiselle oletusreitille, jota halutaan normaalisti käyttää. Reititin käyttää aina sitä reittiä, jolla on pienempi AD. Staattisella reitillä on aina AD-arvo 1. Näin ollen riittää, että luodaan uusi varareitti, jolle annetaan suurempi AD-arvo, esimerkiksi 5.
Tätä ei kuitenkaan pyydetty tässä harjoituksessa tekemään, mutta tuolla se onnistuisi.


TÄTÄ DOKUMENTTIA SAA KOPIOIDA JA MUOKATA GNU GENERAL PUBLIC LICENSE (VERSIO 3 TAI UUDEMPI) MUKAISESTI. HTTP://WWW.GNU.ORG/LICENSES/GPL.HTML
MARKUS PYHÄRANTA

1 thought on “Cisco Packet Tracer – Staattinen reititys”

  1. Pingback: Cisco Packet Tracer – Dynaaminen reititys (RIPv2) – Markus Pyhäranta

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top