IoT-sensorilaite Nuuksion kansallispuistoon (Monialaprojekti)

Lyhyesti projektista

Syksyllä 2017 toimin projektipäällikkönä Haaga-Helian Virtuaaliluonto – Nuotiovahti-projektissa.

Virtuaaliluonto – Nuotiovahti projektissa suunniteltiin, toteutettiin ja testattiin yksi toimintavalmis Internet of Things -tyyppisen sensorilaitteen prototyyppi. Tavoitteena oli kerätä laavu- ja nuotiopaikoilta dataa, joka lähetettään verkon yli loppukäyttäjän nähtäväksi nettisivulle. Samalla mahdollistettiin statistiikkatiedon kerääminen kohteiden käytöstä, esimerkiksi kansallispuisto- tai leirialueiden ylläpitäjien hyödynnettäväksi tulevaisuudessa.

Projektissa syntyneen sensorilaitteen pohjana toimii Raspberry Pi Model 3 B -tietokone. Laite kerää sensoreiden avulla tietoa ympäristöstään ja lähettää tiedot mobiiliverkon ylitse MQTT-protokollan avulla palvelimen tietokantaan, josta tiedot ovat esitettävissä webkäyttöliittymässä. Kerättävä data sisältää tietoa sekä liike- että liekkihavainnoista.

Kun sisätiloissa testattu IoT-laite oli todettu toimivaksi, siirryttiin ulkoilmatestaukseen, joka toteutettiin Nuuksion kansallispuistossa Mustalammen nuotiopaikalla. Virallinen testauslupa haettiin Metsähallitukselta. Testausta varten tuli selvittää laitteelle sopivat virransyöttö- ja datayhteysratkaisut. Prototyypin tuli olla ulkoilmakelpoinen ja säänkestävä.

cof

Laitteen keräämät tiedot päätyivät lopulta verkkosivulle, jossa loppukäyttäjät voivat selvittää, onko esimerkiksi Nuuksion kansallispuistossa lähin nuotiopaikka jo matkailijoiden käytössä vai ei. Sen lisäksi sivulle eritellään palaako kyseisellä nuotiopaikalla tuli. Laitteen infrapunasensoreilla ei pystytä identifioimaan henkilöitä, eli se kunnioittaa matkailijoiden yksityisyyttä.
FinalConceptSmall

Prototyypistä saatiin paljon positiivista palautetta matkailijoilta, kanssaopiskelijoilta, Haaga-Helian luennoitsijoilta, projektin ohjausryhmältä ja sen toimeksiantajalta sekä Nuuksion ja Haltian työntekijöiltä. Konseptia ja sensorilaitetta esiteltiin myös FeelTheNature-yrityksen toimitusjohtajalle.
Projektissa saavutettiin projektisuunnitelman mukainen prototyyppikokonaisuus ja se toteutettiin osana useiden korkeakoulujen yhteistä Virtuaaliluonto-hanketta. Projektimme rahoitus saatiin Euroopan Maaseuturahastolta.

maaseuturahastoEU


Projektin GitHub-repositorio

Kaikki projektin aikana syntynyt lähdekoodi löytyy projektiryhmän virallisesta GitHub-repositoriosta: https://github.com/wikkii/raspluonto

Suurin osa projektissa syntyneestä koodista on kirjoitettu Python-ohjelmointikielellä. Muita käytettyjä kieliä ovat HTML, CSS, JavaScript, Shell ja SQL. Koodit, joissa on hyödynnetty kolmannen osapuolen lähdekoodia, sisältävät alkuperäiset lähteet koodin alun kommenteissa.

Projektin blogi

Sekä teknistä että vähemmän teknistä materiaalia projektin etenemisestä löytyy
WordPress-blogistamme: https://raspluonto.wordpress.com/

Projektiraportti

Koko tekninen projektityöraportti on julkaistu GitHubissa PDF-tiedostona: https://github.com/wikkii/raspluonto/tree/master/reports

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top