Youtube-dl – Videoiden ja äänitiedostojen lataaminen Youtubesta helposti | Windows 10

Johdanto

Youtube-dl on vapaan ohjelmiston komentorivipohjainen työkalu videoiden lataamiseen Youtubesta. Työkalu toimii kaikilla käyttöjärjestelmillä, joissa on Python (2.6, 2.7, or 3.2+) -tulkki. Windowsilla suoritettava ohjelma pitää sisällään myös tulkin, eli sitä ei tarvitse ladata erikseen.

Etuina ovat mm. työkalun tehokkuus ja monipuolisuus. Suorittamalla vain yhden komennon, voit ladata vaikka kaikki 500+ videota tietyltä Youtube-kanavalta tai soittolistalta.

HUOM! Videoiden lataaminen henkilökohtaiseen käyttöön on täysin sallittua, mutta niiden levittäminen tai niistä veloittaminen voi johtaa laillisiin ongelmiin.

Projektin sivut: https://ytdl-org.github.io/youtube-dl/index.html


Asennus ja käyttö

Testattu seuraavilla ohjelmistoversioilla: Windows 10 Pro (1803), youtube-dl (2019.03.01) and FFmpeg (N-92972-g301cee61fa).

  1. Asenna youtube-dl: https://ytdl-org.github.io/youtube-dl/download.html
  2. Asenna FFmpeg: https://ffmpeg.zeranoe.com/builds/. Tämä ei ole kaikissa käyttötarkoituksissa tarpeellinen, mutta se tarvitaan, jos haluaa yhdistää tiedostomuotoja yhdeksi tiedostoksi (esim. mp4 (kuva) ja m4a (ääni)) tai määritellä lopullisen tiedostoformaatin.
  3. Luo uusi kansio ja siirrä sinne youtube-dl.exe, ffmpeg.exe, ffplay.exe ja ffprobe.exe.
  4. Avaa Windows PowerShell -konsoli ja navigoi juuri luomaasi kansioon. Toisin kuin Linuxin shellissä, PowerShellissä ohjelmat ajetaan siinä hakemistossa, jossa ne sijaitsevat. Voit siirtyä haluamaasi hakemistoon komennolla cd <hakemistopolku>, eli esimerkiksi: cd C:\Users\Markus\Youtube-dl\. Komento ls listaa kansion sisällön.
  5. Aloita youtube-dl:n käyttö:

a) Yksittäisen videon lataaminen komennolla:

.\youtube-dl.exe -f bestvideo+bestaudio https://youtube.com/watch?v=XXXXXXXXXX

b) Kokonaisen soittolistan lataaminen komennolla:

.\youtube-dl.exe -f bestvideo+bestaudio https://www.youtube.com/playlist?list=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

c) Kaikkien videoiden lataaminen yksittäiseltä kanavalta:

.\youtube-dl.exe -f bestvideo+bestaudio https://www.youtube.com/channel/XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Lisävalintoja:

Määrittele lataushakemisto. Muuten youtube-dl lataa tiedostot oletuksena omaan asennushakemistoonsa:

-o 'C:\Users\$env:USERNAME\Videos\%(title)s.%(ext)s'

Määrittele yhdistetyn videon ja äänen tiedostoformaatit. Esimerkiksi seuraavan komennon tuloksena olisi sekä videota että ääntä sisältävä mp4-tiedosto.

-f "bestvideo[ext=mp4]+bestaudio[ext=m4a]"

Soittolistoja ja kanavan videoita ladattaessa, suosittelen seuraavia lisäparametreja.

Määrittele erillinen tekstitiedosto, johon youtube-dl kirjaa jo ladatut videot, jotta niitä ei ladata vahingossa uudelleen myöhemmin:

--download-archive downloaded.txt

Jotkin videot saattavat sisältää materiaalia, jonka vuoksi sitä ei voida tekijänoikeussyistä esittää Suomessa. Tulee virheilmoitus “ERROR: This video contains content from X, who has it blocked in your country on copyright grounds.” ja youtube-dl keskeyttää toimintansa. Jätä virheilmoitukset huomioimatta seuraavalla lisäparametrilla:

-i

Lataa soittolistalta tai kanavalta vain videot väliltä x ja y:

--playlist-start x --playlist-end y

Rajoita latausnopeus esimerkiksi viiteen MiB/s:

-r 5M

Esimerkkejä

Lataa äänitiedosto parhaalla mahdollisella tiedostomuodolla:

.\youtube-dl.exe -f bestaudio https://youtube.com/watch?v=XXXXXXXXXX

Lataa äänitiedosto mp3-tiedostopäättellä. Jostain syystä -f bestaudio[ext=mp3] ei toimi ainakaan minulla, vaikka se toimii m4a-formaatin kanssa. Korvaa se valinnalla -x –audio-format mp3:

.\youtube-dl.exe -x --audio-format mp3 https://youtube.com/watch?v=XXXXXXXXXX

Lataa äänitiedosto m4a-tiedostopäättellä:

.\youtube-dl.exe -f bestaudio[ext=m4a] https://youtube.com/watch?v=XXXXXXXXXX

Lataa video parhaalla mahdollisella kuvalla ja äänellä. Lopputuloksena saattaa videosta riippuen olla esimerkiksi mkv- tai mp4-tiedosto:

.\youtube-dl.exe -f bestvideo+bestaudio https://youtube.com/watch?v=XXXXXXXXXX

Lataa video ja ääni yhteen mp4-tiedostoon:

.\youtube-dl.exe -f "bestvideo[ext=mp4]+bestaudio[ext=m4a]" https://youtube.com/watch?v=XXXXXXXXXX

Lataa youtube-kanavan kaikki videot mp4-muodossa 5-50 videon väliltä. Tallenna valmiit videotiedostot hakemistoon C:\Users\käyttäjänimi\Videos\. Jätä virheet huomioimatta, ja pidä kirjaa jo valmiiksi ladatuista tiedostoista tekstitiedostoon downloaded.txt, siltä varalta, että komento joudutaan keskeyttämään ja suorittamaan myöhemmin uudelleen:

.\youtube-dl.exe --download-archive downloaded.txt --playlist-start 5 --playlist-end 50 -o 'C:\Users\$env:USERNAME\Videos\%(title)s.%(
ext)s' -i -f "bestvideo[ext=mp4]+bestaudio[ext=m4a]" https://www.youtube.com/channel/XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Youtube-dl on todella monipuolinen työkalu. Jos tarvitset lisää valintoja tai ajaudut ongelmiin, vilkaise projektin GitHub: https://github.com/ytdl-org/youtube-dl.


Päivittäminen

Jos saat virheilmoituksen, kannattaa kokeilla youtube-dl:n päivittämistä:

ERROR: Unable to download webpage: HTTP Error 500: Internal Server Error (caused by HTTPError()); please report this issue on https://yt-dl.org/bug . Make sure you are using the latest version; type  youtube-dl -U  to update. Be sure to call youtube-dl with the --verbose flag and include its complete output.

Päivitys komennolla:

.\youtube-dl.exe -U

TÄTÄ DOKUMENTTIA SAA KOPIOIDA JA MUOKATA GNU GENERAL PUBLIC LICENSE (VERSIO 3 TAI UUDEMPI) MUKAISESTI. HTTP://WWW.GNU.ORG/LICENSES/GPL.HTML
MARKUS PYHÄRANTA

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top