May 26, 2020
 • 12:40 am Microsoft 365 -käyttäjätilin kaappaamiseen reagointi – Tilin turvaaminen
 • 1:28 am Windows 10 – Chocolatey-paketinhallinta ja ohjelmistoasennusten automatisointiskripti
 • 8:06 pm Windows 10 -käyttäjäprofiilin migraatio Azure AD -tenanttimuutoksen yhteydessä (USMT)
 • 10:06 pm Microsoft Teams -kalenterikutsut eivät reitity toivotusti sähköpostipalveluiden ollessa G Suitessa
 • 2:40 am Microsoft Teams ei löydä kokoushuoneita

Johdanto

Office 365 -tenanttiin yhdistämiseen on kaksi tapaa PowerShelliä käyttäen:

 • Azure Active Directory PowerShell for Graph module
  • Uudempi, ei vielä täysin korvaa vanhempaa modulia
 • Microsoft Azure Active Directory Module for Windows PowerShell
  • Vanhempi, enemmän toiminnollisuuksia kuin uudessa modulissa

Esitän tässä artikkelissa molemmat tavat.


Azure Active Directory PowerShell for Graph module

Käynnistin PowerShellin järjestelmänvalvojana. Asensin tarvittavan AzureAD-modulin komennolla:

Install-Module -Name AzureAD

Sain ilmoituksen, että NuGet-provider tarvitaan asennuksiin NuGet repositorioista. Kysyttiin, haluanko asentaa NuGetin. Painoin Y eli “Yes”.

Sitten sain ilmoituksen, että repositorioon ei luoteta. Jatkoin kuitenkin asennusta painamalla Y eli “Yes”.

Asennus onnistui, kun virheilmoituksia ei tullut.

Yhdistin Office 365-tenanttiin komennolla:

Connect-AzureAD

Aukesi kirjautumisikkuna, jossa kirjauduin käyttäjätunnuksillani.

Käyttäjätunnuksen jälkeen syötin salasanan ja MFA-vahvistuskoodin:

Kirjautuminen onnistui:


Microsoft Azure Active Directory Module for Windows PowerShell

Käynnistin PowerShellin järjestelmänvalvojana. Asensin tarvittavan modulin komennolla:

Connect-MsolService

Sitten sain ilmoituksen, että repositorioon ei luoteta. Jatkoin kuitenkin asennusta painamalla Y eli “Yes”.

Yhdistin Office 365-tenanttiin komennolla:

Connect-MsolService

Aukesi kirjautumisikkuna, jossa kirjauduin käyttäjätunnuksillani.

Käyttäjätunnuksen jälkeen syötin salasanan ja MFA-vahvistuskoodin:

Yhdistäminen onnistui, sillä virheilmoituksia ei tullut. Toisin kuin toisessa modulissa, mitään ilmoitusta yhdistämisen onnistumisesta ei saatu. Testasin yhteyttä hakemalla kaikki Office 365 -tenantin käyttäjät komennolla:

Get-MsolUser

Käyttäjät löytyivät, joten yhdistäminen on onnistunut.


TÄTÄ DOKUMENTTIA SAA KOPIOIDA JA MUOKATA GNU GENERAL PUBLIC LICENSE (VERSIO 3 TAI UUDEMPI) MUKAISESTI. HTTP://WWW.GNU.ORG/LICENSES/GPL.HTML
MARKUS PYHÄRANTA
Markus Pyhäranta

RELATED ARTICLES
LEAVE A COMMENT