Office 365 – Omasta kalenterista tehdyt varaukset näkyvät huonekalenterissa vain varaajan nimellä, vaikka varaajalla on omistajaoikeudet

Ongelman kuvaus:

Uusi jaettu kalenteri toteutettiin Office 365 -tenantissa huoneresurssina. Huoneelle annettiin sähköpostiosoite muotoa: esimerkkikalenteri@mapy.fi. Kyseisen resurssin sähköpostilaatikkoon annettiin täydet delegaattioikeudet kolmelle pyydetylle käyttäjälle. Lisäksi käyttäjät asetettiin PowerShellistä kyseisen kalenterin omistajiksi seuraavasti:

Set-MailboxFolderPermission -Identity esimerkkikalenteri@mapy.fi:\Kalenteri -User esimerkkikayttaja@mapy.fi -AccessRights Owner

Tällöin käyttäjillä oli täydet oikeudet esimerkkikalenteri@mapy.fi -kalenteriin. Oletuksena kalenterikutsut toimivat jaetussa kalenterissa siten, että käyttäjät lisäävät kalenterimerkinnät suoraan siihen jaettuun kalenteriin. Tällöin kalenterimerkinnässä näkyy tarkat tiedot tapahtuman sisällöstä (otsikko, kuvaus jne.). Kalenterimerkinnät jaettuun kalenteriin voidaan merkitä myös oman henkilökohtaisen kalenterin kautta, kutsumalla kyseinen jaettu kalenteri tapahtumaan mukaan. Tällöin merkinnät eivät näy täysillä tiedoilla Outlookissa, vaan jaetun kalenterin merkinnässä näkyy ainoastaan sen henkilön nimi, joka varauksen teki.

Käyttäjät eivät kuitenkaan olleet tyytyväisiä tähän oletustoimintaan, sillä heidän aiemmat kalenterinsa olivat toimineet eri tavalla. Niissä kalenterimerkinnät  voitiin luoda jaettuun kalenteriin suoraan oman kalenterin kautta ilman että, merkinnät yksityiskohtaiset tiedot, kuten tapahtuman nimi ja kuvaus yms. karsiutuvat automaattisesti pois.


Ratkaisu

Vika ei ollut kalenterin oikeuksissa, vaan kyseisen jaetun kalenterin määrityksissä.

Oletuksena huoneresursseina luoduista kalenterimerkinnöistä poistetaan aina otsikko ja kuvaukset. Tämä johtuu siitä, että kalenterin CalendarProcessing parametrien “DeleteComments” ja “DeleteSubject” arvot ovat oletuksena “True“. Tämä pätee ainakin kaikkiin huoneresursseina luotuihin kalentereihin.

Ensin yhdistämällä Exchange Onlineen, parametrien arvot voi tarkistaa seuraavalla PowerShell-komennolla:

Get-CalendarProcessing -Identity "esimerkkikalenteri" | Format-List

Näin havaitaan, että niiden ongelmallisten parametrien arvot olivat oletuksena “True“:

Arvot voidaan asettaa “False” seuraavalla PowerShell-komennolla:

Set-CalendarProcessing -Identity "esimerkkikalenteri" -DeleteComments $false -DeleteSubject $false

Arvot vaihtuivat:

Nyt jatkossa merkinnät jaettuun kalenteriin voidaan tehdä suoraan oman kalenterin kautta siten, että kaikki tiedot säilyvät merkinnässä.


Dokumentaatiota:

https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/exchange/mailboxes/set-mailboxfolderpermission?view=exchange-ps

https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/exchange/mailboxes/get-calendarprocessing?view=exchange-ps

https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/exchange/mailboxes/set-calendarprocessing?view=exchange-ps


TÄTÄ DOKUMENTTIA SAA KOPIOIDA JA MUOKATA GNU GENERAL PUBLIC LICENSE (VERSIO 3 TAI UUDEMPI) MUKAISESTI. HTTP://WWW.GNU.ORG/LICENSES/GPL.HTML
MARKUS PYHÄRANTA

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top