WWW-sivun vektorigrafiikan tallentaminen kuvatiedostoksi

Käytän tässä kirjoituksessa esimerkkinä Teams-selainversion kuvakkeiden tallentamista png-kuvatiedostoksi, mutta samaa ideaa voi soveltaa kaikkiin svg-standardia käyttäviin vektorigrafiikoihin. Tarvitsin eräässä henkilökohtaisessa …

WWW-sivun vektorigrafiikan tallentaminen kuvatiedostoksi Read More »