Vapaan ohjelmiston HTTP-kiihdyttimien vaikutus verkkosivujen suorituskykyyn (Varnish, Squid, Nginx)

Tiivistelmä Tutkimus toteutettiin kevään 2019 aikana osana Tutkimusprosessit-kurssia. Tavoitteena oli selvittää vapaan ohjelmiston HTTP-kiihdyttimien vaikutusta staattisten ja dynaamisten verkkosivustojen suorituskykyyn. …

Vapaan ohjelmiston HTTP-kiihdyttimien vaikutus verkkosivujen suorituskykyyn (Varnish, Squid, Nginx) Read More »