Google Analytics – Kävijämäärien seuranta websivulla

Johdanto:

Halusin tässä testata miniharjoituksessa testata Google Analytics palvelun integroimista verkkosivustolle. Google Analytics on peruspalveluiltaan ilmainen analytiikkapalvelu, joka toimii nettiselaimen kautta. Se kerää sivuston käyttäjistä ylläpitäjän kannalta hyödyllistä tietoa, jota voidaan sitten käyttää sivuston ja omien palveluiden kehittämiseksi tai muuhun haluttuun tarkoitukseen.
Analytics palvelun käyttöönotto ei ole haastavaa, joten palautin samalla muistiin tässä harjoituksessa asioita Linux-virtuaalipalvelimista ja domain-nimistä. Tarvitsen kuitenkin joka tapauksessa julkisesti saatavilla olevan sivuston, jota palvelulla seuraan.


Virtuaalipalvelin:

Aloitin tekemällä simppelin testisivuston valmista MIT-lisensoitua Bootstrap pohjaa käyttäen: https://startbootstrap.com/template-overviews/landing-page/

sivu.PNG


Tein sivulle omat muokkaukseni, jonka jälkeen vuokrasin Ubuntu virtuaalipalvelimen DigitalOceanilta: https://www.digitalocean.com.
Palvelimen järjestelmäresurssit:

  • Ubuntu 16.04.2 x64
  • 512MB RAM
  • 20GB Disk
  • Sijainti: Frankfurt

droplet


Kirjautuminen palvelimelle:

Kirjauduin palvelimelleni SSH-yhteydellä PuTTYä käyttäen. Root-tunnukset sain sähköpostiini.
putty
Vaihoin heti root-tunnuksen salasanan:
login
Loin itselleni uuden tunnuksen, jolle annoin admin-oikeudet:

$ sudo adduser markus
$ sudo adduser markus sudo
$ sudo adduser markus adm

Vaihdoin uusille tunnuksilleni ja kun kirjautuminen onnistui, poistin root-tunnukset käytöstä:

$ su markus
$ sudo usermod --lock root

Palomuuri päälle:

Seuraavaksi laitoin UFW-palomuurin päälle ja sallin liikenteen porteista 22 (SSH) ja 80 (HTTP) palvelimelle. Avasin portit ensin ennen palomuurin käyttöönottamista. Muuten sulkisin itseni ulos palvelimelta.

$ sudo ufw allow 80/tcp
Rules updated
Rules updated (v6)
$ sudo ufw allow 22/tcp
Rules updated
Rules updated (v6)

Sitten palomuuri päälle:

$ sudo ufw enable

Palomuurin säännöt ja tila:
ufw


Apache ja root-hakemiston vaihtaminen käyttäjän kotihakemistoon:

Lopuksi ennen domain-nimen osoittamista palvelimeen, asensin Apachen:

$ sudo apt-get install apache2

Oletussivu toimii:
localhost
Oletuksen Apachen root-hakemisto on /var/www/html/. Haluan kuitenkin nyt hostata sivua Markus-käyttäjäni kotihakemistosta. Tein hakemistooni uuden kansion nimeltä html:

$ cd /home/markus/
$ mkdir public_html

Jotta sivut toimivat käyttäjän kotihakemistossa, tuli minun sallia userdir-moduulin käyttöönotto. Käynnistin Apache-demonin myös uudelleen:

$ sudo a2enmod userdir
$ sudo service apache2 restart

Nyt minun täytyy vielä vaihtaa Apachen oletushakemisto muokkaamalla 000-default.conf tiedostoa:

$ cd /etc/apache2/sites-enabled/
$ sudo edit 000-default.conf

Vaihdoin DocumentRoot polun tilalle /home/markus/public_html/.
directory
Jotta muutokset tulevat voimaan, käynnistin Apachen uudelleen:

$ sudo service apache2 restart

Nopeasti tehty testisivusto näkyy nyt haluamassani sijainnissa:

markus@AnalyticsProjekti:~/public_html$ ls
index.html

testi


Domain-nimen osoittaminen palvelimeen:

Omistin jo halvan domain-nimen NameCheapiltä, jonka laitoin osoittamaan Ubuntu-virtuaalipalvelimeeni. Loin NameCheapin käyttäjäportalista uuden A recordin, jolla ohjasin omistamani nimen palvelimeni IP-osoitteeseen:
record
Pienen odottelun jälkeen ohjaus oli tapahtunut:
dc


Sivutiedostot palvelimelle:

Tiedostot palvelimelle siirsin SFTP-yhteydellä käyttäen WinSCP-client ohjelmaa: https://winscp.net/eng/docs/free_sftp_client_for_windows
Kirjauduin uudelle SFTP istunnolle käyttäjätunnuksillani. Tähän olisi voinut lisätä SSH-avaimet tuomaan lisäturvaa, mutta en tämän pienen kokeilun ajaksi vaivautunut. Avaimet voi luoda esimerkiksi PuTTYgen-ohjelmalla.

winscp

Sain palvelimeen yhteyden kiinni, joten pystyin aloittamaan tiedostojen siirron:
files
Tiedostojen siirtäminen ei eroa juuri mitenkään kahden paikallisen kansion välisestä siirrosta. Vedin vaan tarvittavat tiedostot ja kansiot palvelimeni public_html kansioon.
Kaikkien tiedostojen siirtämisessä meni muutama minuutti.
edistyminen
Sivu oli nyt päivittynyt, eikä Apachen uudelleenkäynnistyksellekään ollut tarvetta. Jatkossa sivujen muokkaaminenkin toimii yhtä kätevästi.
sivuuusi


Google Analyticsin integroiminen sivustolle:

Aloitin luomalla uuden tilin osoitteessa: https://www.google.com/analytics/.
uusitili
Täytin kaikki tarvittavat tiedot verkkosivuston seuraamiseen, jonka jälkeen painoin “Luo seurantatunnus“. Hyväksyin Googlen käyttöehdot, ja sain seurantatunnukseni:
koodi


Koska verkkosivuni on sisällöltään staattista (perustuu pääasiassa HTML5-koodiin, joka ei muutu dynaamisesti), tarvitsi minun ainoastaan kopioida tuo ylläoleva Javascript-pätkä sivuni index.html-tiedoston alkuun ennen </head>-tagin sulkeutumista:
hmtl
Kaikki oli nyt valmista kävijäseurantaa varten. Minun tuli vain päivittää index.html-tiedostoni myös palvelimelle.
korvaa
Muokkaus onnistui, sillä sivun lähdekoodi oli päivittynyt:
source
Pystyn nyt seuraamaan kävijädataa kätevästi selaimen kautta. Reaaliaikaiset tilastot näkyy heti, mutta voin joutua odottamaan jopa 24 tuntia tarkempaa.
ana
Google Analytics seuraa puolestasi paljonkin hyödyllistä dataa käyttäjämäärien lisäksi, kuten käyttäjien maantieteellinen sijainti, heidän käyttämät eri laitteet ja selaimet sekä paljon erilaista tietoa yksittäisten kävijöiden käyttäytymisestä sivustolla (käyntitiheys, sivulla vietetty aika, paluuseen kuluva aika jne.).
Analyticsin käyttöönotto oli todella yksinkertaista ja hyödyt suuria. Siten ei olekaan ihme, että palvelua käytetään lähes kaikilla verkkosivustoilla.
Google Analytics toimii myös sisällönhallinta-alustoilla, kuten WordPressillä.


TÄTÄ DOKUMENTTIA SAA KOPIOIDA JA MUOKATA GNU GENERAL PUBLIC LICENSE (VERSIO 3 TAI UUDEMPI) MUKAISESTI. HTTP://WWW.GNU.ORG/LICENSES/GPL.HTML
MARKUS PYHÄRANTA

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top