Squid HTTP-kiihdyttimen asennus ja konfigurointi

Huomio:

Tätä konfiguraatiota käytettiin tutkimuksessa, jossa mitattiin kolmen vapaan ohjelmiston HTTP-kiihdyttimen suorituskykyä staattisten ja dynaamisten verkkosivusisältöjen tarjoamisessa.

Konfiguraatio ei ole tarkoitettu sellaisenaan suoraan käyttöönotettavaksi jo olemassa olevaan ympäristöön. Älä siis kopioi huolimattomasti tätä tuotantoon, vaan kokeile ensin testiympäristössä.

Tutkimuksen tarkemmat tiedot löytyvät tästä artikkelista:

Vapaan ohjelmiston HTTP-kiihdyttimien vaikutus verkkosivujen suorituskykyyn (Varnish, Squid, Nginx)


Asennus terminaalin komennoilla:

sudo apt update
sudo apt install squid

sudoedit /etc/squid/squid.conf
sudo systemctl restart squid

Squidin konfiguraatio /etc/squid/squid.conf:

http_port 80 accel defaultsite=markusproto.fi no-vhost ignore-cc

cache_peer markusproto.fi parent 8080 0 no-query originserver name=myAccel

acl our_sites dstdomain markusproto.fi
http_access allow our_sites
cache_peer_access myAccel allow our_sites
cache_peer_access myAccel deny all

cache_mem 1024 MB

TÄTÄ DOKUMENTTIA SAA KOPIOIDA JA MUOKATA GNU GENERAL PUBLIC LICENSE (VERSIO 3 TAI UUDEMPI) MUKAISESTI. HTTP://WWW.GNU.ORG/LICENSES/GPL.HTML
MARKUS PYHÄRANTA

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top